You are here

Mjesečne pretplate

Mjesečne pretplate

Povlašćenu mjesečnu pretplatu za opšta parkirališta (zone) mogu ostvariti pravna lica, preduzetnici i fizička lica sa sjedištem, odnosno boravištem u zoni parkiranja.
Potrebna dokumentacija za fizička lica:
- Dokaz o prebivalištu ili boravištu (adresa stanovanja),
- Dokaz o vlasništvu vozila (saobraćajna dozvola na ime vlasnika),
- Lična karta na uvid.

Potrebna dokumentacija za pravna lica:
- Rješenje o ovlašćenju za rad u odgovarajućoj zoni,
- Kopija saobraćajne dozvole registrovane na firmu.

Zahtjev za zakup povlašćene mjesečne pretplate za fizička lica, pravna lica i preduzetnike možete popuniti u prostorijama "Parking servis Nikšić" d.o.o.- zgrada Opštine, II sprat, kancelarija br. 5, nakon čega se zaključuje Ugovor o povlašćenom korišćenju parking mjesta.