You are here

Parkirališta

Javna parkirališta na teritoriji Opštine Nikšić organizuju se u tri zone:

  • Prva zona (crvena) obuhvata Trg Slobode;
  • Druga zona (žuta) obuhvata Trg Save Kovačevića, parking prostor kod Erste banke, parking prostor kod autobuske stanice, parking prostor kod Doma zdravlja i sledeće ulice: Gojka Garčevića, Njegoševu (od Trga S.Kovačevića do raskrsnice sa ulicama J.Sladea i L.Sočice), Jovana Cvijića, Lazara Sočice, Josipa Sladea, Manastirsku, Marka Miljanova, Novice Cerović, Novaka Ramova, Karađorđevu, Vardarsku, Ljube Nenadovića, Radoja Dakića i Serdara Šćepana (od raskrsnice sa Ul. V proleterske do raskrsnice sa Ul. Nikole Tesle);
  • Treća zona (zelena) obuhvata ulice: Danila Bojovića, Nika Miljanića, Nikole Tesle, Baja Pivljanina, Druge dalmatinske, Šetalište Ćana Koprivice, Narodne omladine, Serdara Šćepana (od raskrsnice sa Ul. Nikole Tesle do raskrsnice sa Ul. Narodne omladine) i Ul. Krsta Kostića.