You are here

Djelatnost

Djelatnost

Osnivačkim aktom, Parking servisu Nikšić su povjereni poslovi od javnog interesa i to uslužne djelatnosti u kopnenom saobraćaju. Društvo ovu djelatnost obavlja na način što upravlja javnim parkinzima, vrši naplatu parking mjesta javnih parkirališta, određuje, uređuje i održava javne prostore za parkiranje motornih vozila, što je i definisano Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Parking servis Nikšić“, član 5, kao i članom 8 Statuta Društva.

Pored ove djelatnosti od javnog interesa Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa, a što je precizirano članom 6 Odluke o osnivanju „Parking servis Nikšić“ d.o.o. i članom 9 Statuta „Parking servis Nikšić“ d.o.o., i to:

  • Održavanje i popravka motornih vozila;
  • Djelatnosti reklamnih agencija;
  • Ostale uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute.