You are here

Plaćanje parking kartom

Plaćanje parking kartom

- Parking karte možete kupiti na prodajnim objektima "Tobacco S Press" i "Tabacco shop", koji imaju istaknuto obavještenje o prodaji.
- Korisnik je obavezan da na parking karti označi (zaokruži, precrta ili izbuši) godinu, mjesec i dan u kojem koristi parkiralište, te sat i minut u kome je parkiranje započeto.
- Korisnik je obavezan da vidljivo istakne ovu kartu sa unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla.
- Prikaz parking karte i upustva po kojem treba popuniti parking kartu: