You are here

Odbor direktora

Odbor direktora

Ljubo Žugić – Predsjednik Odbora direktora

Miodrag Đukanović - član Odbora direktora

Vojislav Mušikić - član Odbora direktora

 

Izvršna direktorica Društva – Sanja Antović