You are here

Mjesečne pretplate

Mjesečne pretplate

Povlašćenu mjesečnu pretplatu za opšta parkirališta (zone) mogu ostvariti pravna lica, preduzetnici i fizička lica sa sjedištem, odnosno boravištem u zoni parkiranja.
Potrebna dokumentacija za fizička lica:
- Dokaz o prebivalištu ili boravištu (adresa stanovanja) u odgovarajućoj zoni,
- Dokaz o vlasništvu vozila (saobraćajna dozvola na ime vlasnika),
- Lična karta na uvid.

Potrebna dokumentacija za pravna lica:
- Rješenje o ovlašćenju za rad u odgovarajućoj zoni,
- Kopija saobraćajne dozvole registrovane na firmu.